Verschil tussen de keurmerken

Wat is nu het verschil tussen gangbaar, biologisch en On the way to PlanetProof teelt? Ziet u door de bomen het bos niet meer in keurmerkenland? Wij helpen u graag een handje en hebben hiervoor een vergelijking gemaakt. Zo ziet u in één oogopslag wat de verschillen zijn. 

Thema Gangbare teelt
(wettelijk niveau)
On the way to PlanetProof teelt      Biologische teelt 
Algemeen
 • Geproduceerd binnen de wettelijke regels

Geproduceerd volgens bovenwettelijke eisen gericht op vermindering van de milieubelasting op breed aantal thema’s: gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, water, energie en afval.

 • Gebruik van duurzame maatregelen en nieuwste teelttechnieken
 • Teelt op groeimedium is toegestaan mits water wordt opgevangen en hergebruikt

Geproduceerd volgens Europese biologische wettelijke regels die gebaseerd zijn op een aantal basisprincipes:

 • Gewasrotatie (=vruchtwisseling)
 • Meststoffen van natuurlijke herkomst
 • Eerst zonder gewasbescherming. Indien noodzakelijk, gebruik van natuurlijke middelen toegestaan
 • Planten staan in de volle grond
 • Gentechvrij zaadgoed
Gewasbeschermingsmiddelen
 • Teler is vrij in keuze en toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
  zolang deze wettelijk zijn toegelaten en
  wettelijke restricties in acht worden genomen
 • Inzet van biologische en mechanische gewasbescherming waar mogelijk
 • Actieve stoffen waarvoor beter alternatief beschikbaar is mogen niet toegepast worden.
 • Bonus/ malussysteem (compensatie met duurzame maatregelen).
 • Verplichte emissiebeperkende maatregelen
 • Limiet per gewas voor de toegepaste hoeveelheid actieve stof
 • Alleen beperkt gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
 • Geen enkele chemische onkruidbestrijding toegestaan, ook geen natuurlijke stoffen (in plaats daarvan mechanische onkruidbestrijding)
Meststoffen
 • Mestwetgeving gericht op voorkómen van verliezen naar grond- en oppervlaktewater
 • Bemesten met dierlijke mest, compost en kunstmest op basis van grond- / gewasanalyses
 • In standhouden bodemvruchtbaarheid
 • Voorkómen van verliezen van meststoffen
 • Recirculatie (hergebruik) in glastuinbouw
 • Alleen organische meststoffen toegestaan (dierlijke mest en compost) en hulpmeststoffen van natuurlijke oorsprong
 • Eigen wettelijke norm voor maximum hoeveelheid meststoffen per hectare
Biodiversiteit & Natuur en landschap
 • Geen eisen
 • Verplichting om biodiversiteit en natuur op het bedrijf te stimuleren
 • Teler kiest de maatregelen die bij zijn/haar bedrijf passen, zoals nestgelegenheid, bloeiende akkerranden, etc.
 • Verplichte vruchtwisseling (wettelijk 1 op 2, in de praktijk meestal 1 op 6 à 7)
 • Telen in harmonie met de natuur. Bedrijf is zo ingericht dat het voedsel en schuilplaats biedt aan natuurlijke vijanden van vervelende insecten etc.
Energie
 • Geen eisen
 • Energiebesparing
 • Gebruik groene energie
 • Geen eisen, wel principe: zuinig met eindige grondstoffen
Waterkwaliteit
 • Wetgeving
 • Aanvullende eisen om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen
 • Wetgeving; geen eisen, door productie-eisen minder vervuiling van grond- en oppervlaktewater
Waterkwantiteit
 • Geen eisen
 • Aanvullende eisen om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen
 • Geen eisen 
Afval en verpakking
 • Wetgeving
 • Afval scheiden
 • Goed recyclebare verpakkingen
 • Wetgeving
Eerlijk en sociaal
 • Wetgeving 
 • Wetgeving
 • Wetgeving, geen eigen eisen, wel principes
Betrouwbaarheid / Controle
 • Geen
 • Controle door onafhankelijke certificatie instellingen dat producten voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof
 • Onafhankelijke controle (door SKAL) dat producten aan eisen van de Europese biologische wetgeving voldoen