Verschil tussen de keurmerken

Wat is nu het verschil tussen gangbaar, biologisch en On the way to PlanetProof/Milieukeur? Ziet u door de bomen het bos niet meer in keurmerkenland? Wij helpen u graag een handje en hebben hiervoor een vergelijking gemaakt. Zo ziet u in één oogopslag wat de verschillen zijn. 

Thema Gangbare teelt
(wettelijk niveau)
PlanetProof / Milieukeur
    
Biologisch
Algemeen
 • Geproduceerd binnen de wettelijke regels
 • Geproduceerd met zorg voor de omgeving en de mens, door gebruik te maken van duurzame maatregelen en nieuwste teelttechnieken
 • Teelt op groeimedium is toegestaan mits water wordt opgevangen en hergebruikt
 • Bovenwettelijke / aanvullende eisen op de thema’s: gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, water, energie, afval en arbeidsomstandigheden

Geproduceerd volgens Europese biologische wettelijke regels die gebaseerd zijn op een aantal basisprincipes:

 • Gewasrotatie (=vruchtwisseling)
 • Meststoffen van natuurlijke herkomst
 • Eerst zonder gewasbescherming. Indien noodzakelijk, gebruik van natuurlijke middelen toegestaan
 • Planten staan in de volle grond
 • Gentechvrij zaadgoed
Gewasbeschermingsmiddelen
 • Teler is vrij in keuze en toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
  zolang deze wettelijk zijn toegelaten en
  wettelijke restricties in acht worden genomen
 • Biologische en mechanische bestrijding waar mogelijk 
 • Per gewas geldt een lijst met toegestane chemische gewasbeschermingsmiddelen, op basis van minste risico voor mens en milieu
 • Beperkt gebruik (gebruikslimiet)
 • Strenge controle op toegepaste gewasbeschermingsmiddelen
 • Verplichte emissiebeperkende maatregelen
 • Alleen beperkt gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
 • Geen enkele chemische onkruidbestrijding toegestaan, ook geen natuurlijke stoffen (in plaats daarvan mechanische onkruidbestrijding)
Meststoffen
 • Mestwetgeving gericht op voorkómen van verliezen naar grond- en oppervlaktewater
 • Bemesten met kunstmest, dierlijke mest en compost op basis van grond-/gewasanalyses
 • In stand houden bodemvruchtbaarheid
 • Voorkómen van verliezen / uitspoeling van meststoffen
 • Recirculatie (hergebruik meststoffen) in glastuinbouw
 • Alleen organische meststoffen toegestaan (dierlijke mest en compost) en hulpmeststoffen van natuurlijke oorsprong
 • Eigen wettelijke norm voor maximum hoeveelheid meststoffen per hectare
Biodiversiteit & Natuur en landschap
 • Geen eisen
 • Verplichting om biodiversiteit en natuur op het bedrijf te stimuleren
 • Teler kiest de maatregelen die bij zijn/haar bedrijf passen, zoals nestgelegenheid, bloeiende akkerranden, etc.
 • Verplichte vruchtwisseling (wettelijk 1 op 2, in de praktijk meestal 1 op 6 à 7)
 • Telen in harmonie met de natuur. Bedrijf is zo ingericht dat het voedsel en schuilplaats biedt aan natuurlijke vijanden van vervelende insecten etc.
Energie
 • Geen eisen
 • Energiebesparing
 • Gebruik groene energie
 • Geen eisen, wel principe: zuinig met eindige grondstoffen
Waterkwaliteit
 • Wetgeving
 • Aanvullende eisen om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen
 • Wetgeving; geen eisen, door productie-eisen minder vervuiling van grond- en oppervlaktewater
Waterkwantiteit
 • Geen eisen
 • Monitoring en waterbesparing of hergebruik
 • Geen eisen 
Afval
 • Wetgeving
 • Afval scheiden 
 • Wetgeving
Eerlijk en sociaal
 • Wetgeving
 • Bovenwettelijke eisen arbeidsomstandigheden 
 • Wetgeving; geen eigen eisen, wel principes
Betrouwbaarheid / Controle
 • Geen
 • Onafhankelijke controle dat producten aan
  PlanetProof/Milieukeur eisen voldoen
 • Onafhankelijke controle (door SKAL) dat producten aan eisen van de Europese biologische wetgeving voldoen