Verschil tussen de keurmerken

Wat is nu het verschil tussen gangbaar, biologisch en On the way to PlanetProof teelt? Ziet u door de bomen het bos niet meer in keurmerkenland? Wij helpen u graag een handje en hebben hiervoor een vergelijking gemaakt. Zo ziet u in één oogopslag wat de verschillen zijn. 

Thema Gangbare teelt
(wettelijk niveau)
On the way to PlanetProof teelt      Biologische teelt 
Algemeen
 • Geproduceerd binnen de wettelijke regels

Geproduceerd volgens bovenwettelijke eisen gericht op vermindering van de milieubelasting op breed aantal thema’s: gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, water, energie en afval.

 • Gebruik van duurzame maatregelen en nieuwste teelttechnieken
 • Teelt op groeimedium is toegestaan mits water wordt opgevangen en hergebruikt

Geproduceerd volgens Europese biologische wettelijke regels die gebaseerd zijn op een aantal basisprincipes:

 • Gewasrotatie (=vruchtwisseling)
 • Meststoffen van natuurlijke herkomst
 • Eerst zonder gewasbescherming. Indien noodzakelijk, gebruik van natuurlijke middelen toegestaan
 • Planten staan in de volle grond
 • Gentechvrij zaadgoed
Gewasbeschermingsmiddelen
 • Teler is vrij in keuze en toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
  zolang deze wettelijk zijn toegelaten en
  wettelijke restricties in acht worden genomen
 • Inzet van biologische en mechanische gewasbescherming waar mogelijk
 • Actieve stoffen waarvoor beter alternatief beschikbaar is mogen niet toegepast worden.
 • Bonus/ malussysteem (compensatie met duurzame maatregelen).
 • Verplichte emissiebeperkende maatregelen
 • Limiet per gewas voor de toegepaste hoeveelheid actieve stof
 • Alleen beperkt gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
 • Geen enkele chemische onkruidbestrijding toegestaan, ook geen natuurlijke stoffen (in plaats daarvan mechanische onkruidbestrijding)
Meststoffen
 • Mestwetgeving gericht op voorkómen van verliezen naar grond- en oppervlaktewater
 • Bemesten met dierlijke mest, compost en kunstmest op basis van grond- / gewasanalyses
 • In standhouden bodemvruchtbaarheid
 • Voorkómen van verliezen van meststoffen
 • Recirculatie (hergebruik) in glastuinbouw
 • Alleen organische meststoffen toegestaan (dierlijke mest en compost) en hulpmeststoffen van natuurlijke oorsprong
 • Eigen wettelijke norm voor maximum hoeveelheid meststoffen per hectare
Biodiversiteit & Natuur en landschap
 • Geen eisen
 • Verplichting om biodiversiteit en natuur op het bedrijf te stimuleren
 • Teler kiest de maatregelen die bij zijn/haar bedrijf passen, zoals nestgelegenheid, bloeiende akkerranden, etc.
 • Verplichte vruchtwisseling (wettelijk 1 op 2, in de praktijk meestal 1 op 6 à 7)
 • Telen in harmonie met de natuur. Bedrijf is zo ingericht dat het voedsel en schuilplaats biedt aan natuurlijke vijanden van vervelende insecten etc.
Energie
 • Geen eisen
 • Energiebesparing
 • Gebruik groene energie
 • Geen eisen, wel principe: zuinig met eindige grondstoffen
Waterkwaliteit
 • Wetgeving
 • Aanvullende eisen om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen
 • Wetgeving; geen eisen, door productie-eisen minder vervuiling van grond- en oppervlaktewater
Waterkwantiteit
 • Geen eisen
 • Aanvullende eisen om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen
 • Geen eisen 
Afval en verpakking
 • Wetgeving
 • Afval scheiden
 • Goed recyclebare verpakkingen
 • Wetgeving
Eerlijk en sociaal
 • Wetgeving 
 • Wetgeving
 • Wetgeving, geen eigen eisen, wel principes
Betrouwbaarheid / Controle
 • Geen
 • Controle door onafhankelijke certificatie instellingen dat producten voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof
 • Onafhankelijke controle (door SKAL) dat producten aan eisen van de Europese biologische wetgeving voldoen

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer weten? Zie de SMK Privacyverklaring.