Wat is On the way to PlanetProof?

Wat is On the way to PlanetProof?

'On the way to PlanetProof' is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. PlanetProof producten zijn duurzamer geproduceerd. Zo weet je zeker dat je een product koopt dat goed is voor mens, dier, natuur en milieu.

Wie mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken?

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden PlanetProof gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan PlanetProof criteria voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. 

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

On the way to PlanetProof zet in op vijf gebieden:

 • Bodem, landschap & biodiversiteit
 • Water
 • Energie
 • Productie & consumptie
 • Klimaat
 • Diergezondheid en -welzijn

PlanetProof boeren en tuinders besteden aandacht aan al deze gebieden. Hoe? Dat lees je hieronder.

Waarom is PlanetProof belangrijk?

Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. PlanetProof helpt boeren en tuinders om doelgericht aan de Sustainable Development Goals van de United Nations te werken. Met PlanetProof kies je voor duurzamere producten.

We zijn ‘On the way to PlanetProof’

Topkeurmerk voor duurzamere producten

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor het keurmerk Milieukeur. In 2019 is Milieukeur voor alle agro/food-producten vervangen door On the way to PlanetProof. De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als ‘topkeurmerk’. voor voeding. SMK beheert het keurmerk; de Raad van Accreditatie controleert de werkwijze ervan.

Bodem, landschap & biodiversiteit

 • Aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Behouden van de vruchtbaarheid van de bodem
 • Efficiënt inzetten van meststoffen
 • Stimuleren van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Minder gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen
 • Gebruik van alternatieve, minder milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen
 • Beperken lichtvervuiling door kassen

Water

 • Efficiënt watergebruik
 • Opslag en hergebruik van water
 • Schoon water: voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen afspoelen naar grond en oppervlaktewater

Energie

 • Beperking van energieverbruik door besparing en efficiency
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen, zon en wind

Productie & Consumptie

On the way to PlanetProof richt zich op de hele keten, wat betekent dat er richtlijnen zijn voor:

 • Duurzame productie
 • Effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding
 • Voorlichting aan consumenten

Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als één van de elf topkeurmerken voor voeding.
 

Klimaat

Klimaat is voor On the way to PlanetProof van groot belang. Diverse eisen die door PlanetProof worden gesteld, zorgen ervoor dat producten minder belastend zijn voor het klimaat. Concreet voorbeeld is dat er minder uitstoot plaatsvindt van broeikasgassen. 

Dierenwelzijn

 • Goed toezicht op diergezondheid
 • Langere levensduur van de dieren
 • Aandacht voor diercomfort: zoals koeborstels en meer ruimte in de stal om te eten, lopen en liggen