Over het keurmerk

Wat is On the way to PlanetProof?

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze voor natuur, klimaat, én dier. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet. Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten. ('On the way to...'). Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. 

Wie mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken?

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Hun producten worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze zijn geproduceerd. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de eisen voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. 

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, gescheiden afval verwerken en recyclen. De eisen voor On the way to PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt. 
Ben je als producent geïnteresseerd in certificering? Bezoek dan de On the way to PlanetProof website voor professionals.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:

 • Bodem, landschap & biodiversiteit
 • Water
 • Energie
 • Productie & consumptie
 • Klimaat
 • Diergezondheid en -welzijn

On the way to PlanetProof boeren en tuinders besteden aandacht aan al deze gebieden. Hoe? Dat lees je hieronder.

Waarom is On the way to PlanetProof belangrijk?

Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. On the way to PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. Ook helpt On the way to PlanetProof boeren, tuinders, melkveebedrijven en pluimveehouders om doelgericht aan de Sustainable Development Goals van de United Nations te werken. Met On the way to PlanetProof kies je voor duurzamere producten.

We zijn ‘On the way to PlanetProof’

Topkeurmerk voor duurzamere producten

De consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt On the way to PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. SMK beheert het keurmerk; de Raad van Accreditatie controleert de werkwijze ervan.

Internationaal

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof is door de Nederlandse stichting SMK ontwikkeld. Zo zorgen veel Nederlandse bedrijven voor een groot en gevarieerd assortiment duurzamere producten. Omdat Nederlandse supermarkten ook in het buitenland duurzamere producten willen inkopen (vooral groenten en fruit), produceren daar ook veel boeren en tuinders volgens de duurzaamheidseisen van On the way to PlanetProof. Het gaat om bedrijven in Zuid-Europa (Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk), maar bijvoorbeeld ook in België, Duitsland en Polen.

Bodem, landschap & biodiversiteit

 • Aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Behouden van de vruchtbaarheid van de bodem
 • Efficiënt inzetten van meststoffen
 • Stimuleren van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Minder gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen
 • Gebruik van alternatieve, minder milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen
 • Beperken lichtvervuiling door kassen

Water

 • Efficiënt watergebruik
 • Opslag en hergebruik van water
 • Schoon water: voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen afspoelen naar grond- en oppervlaktewater

Energie

 • Beperking van energieverbruik door besparing en efficiency
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen, zon en wind

Materiaalgebruik en afval

On the way to PlanetProof richt zich op de hele keten, wat betekent dat er richtlijnen zijn voor:

 • Duurzame productie
 • Afvalverwerking en afvalscheiding
 • Effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Voorlichting aan consumenten

Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als één van de elf topkeurmerken voor voeding.
 

Klimaat

Klimaat is voor On the way to PlanetProof van groot belang. Diverse eisen die door PlanetProof worden gesteld, zorgen ervoor dat producten minder belastend zijn voor het klimaat. Concreet voorbeeld is dat er minder uitstoot plaatsvindt van broeikasgassen. 

Dierenwelzijn

 • Goed toezicht op diergezondheid
 • Langere levensduur van de dieren
 • 'Vrij in de wei': melkkoeien hebben minimaal 120 dagen van 6 uur weidegang
 • Aandacht voor diercomfort: zoals koeborstels en meer ruimte in de stal om te eten, lopen en liggen
 • Voor kippen: grotere leefruimten met daglicht (8 hennen per m2)

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer weten? Zie de SMK Privacyverklaring.