Wat is Planetproof?

'On the way to PlanetProof' is het keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Producenten die aan strenge regels voldoen, mogen op hun producten het keurmerk afbeelden. Dan weet je zeker dat je een duurzamer product koopt.

Wat moet je doen om PlanetProof te zijn?  

Als je als tuinder of teler aardappelen, groenten of fruit verbouwt, of bloemen of bomen teelt, moet je aan een groot aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk On the way to PlanetProof. Het PlanetProof keurmerk laat daarmee zien dat het product duurzamer is geproduceerd. Maar wat is duurzamer? PlanetProof richt zich op vijf aandachtsgebieden:

•    Bodem, landschap & biodiversiteit
•    Water
•    Energie
•    Productie & consumptie
•    Klimaat

De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling. Zij worden daarop gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen. Hieronder lees je per aandachtsgebied wat telers en tuinders zoal doen.

Waarom is PlanetProof belangrijk?

Willen we met z’n allen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld, dan moeten we de juiste keuzes maken. PlanetProof helpt ons te kiezen voor duurzamere producten. Bovendien geeft PlanetProof boeren en tuinders handvatten om doelgericht te werken aan een aantal Sustainable Development Goals van de United Nations

We zijn ‘On the way to PlanetProof’

Maar is dat nu nodig, weer een nieuw keurmerk?
PlanetProof is nieuw, maar geen nieuw keurmerk. 'On the way to PlanetProof' is namelijk de andere en internationale naam voor Milieukeur, dat door Milieu Centraal als ‘topkeurmerk’ is beoordeeld. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door On the way to PlanetProof.  SMK beheert het keurmerk; de Raad van Accreditatie controleert de werkwijze ervan.

Bodem, landschap & biodiversiteit

 • Aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Behouden van de vruchtbaarheid van de bodem
 • Efficiënt inzetten van meststoffen
 • Stimuleren van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Verbieden van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen 
 • Beperking van gebruik van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen 
 • Beperken lichtvervuiling door kassen

Water

 • Efficiënt watergebruik
 • Opslag en hergebruik van water
 • Schoon water: voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen afspoelen naar grond- en oppervlaktewater

Energie

 • Beperking van energieverbruik door besparing en efficiency
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen, zon en wind

Productie & Consumptie

On the way to PlanetProof richt zich op de hele keten, wat betekent dat er richtlijnen zijn voor:

 • Duurzame productie
 • Effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding
 • Voorlichting aan consumenten

Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als één van de elf topkeurmerken voor voeding.
 

Klimaat

Klimaat is voor On the way to PlanetProof van groot belang. Diverse eisen die door PlanetProof worden gesteld, zorgen ervoor dat producten minder belastend zijn voor het klimaat. Concreet voorbeeld is dat er minder uitstoot plaatsvindt van broeikasgassen.