Zuivel

Betere keuze voor natuur, klimaat, én dier

Je kunt in alle supermarkten in Nederland héél gemakkelijk een keuze maken voor duurzamere zuivelproducten. Let dan op het keurmerk On the way to PlanetProof. Want zuivelproducten als melk, yoghurt en kaas met dit keurmerk zijn een betere keuze voor natuur, klimaat, én dier. Daar zorgen de boeren en de zuivelfabrikanten voor. Waarom dat zo is? Dat lees je hier.

Betere keuze voor dierenwelzijn en diergezondheid

De boeren zorgen ervoor dat:

 • de koeien minimaal 120 dagen van 6 uur in de wei staan;
 • er per hectare (ongeveer 2 voetbalvelden) maximaal 10 koeien rondom de boerderij zijn;
 • de koeien en kalveren gezond zijn, daardoor minder gebreken hebben, een beter welzijn hebben en langer leven;
 • er volledige bewegingsvrijheid voor de koe is. Een aanbindsysteem is niet toegestaan;
 • er in een stal voor alle dieren tenminste 1 ligplaats is om te ontspannen;
 • er koeborstels in de stal zijn. Die verzorgen de huid van de koeien en verhogen het diercomfort;
 • er nauw samengewerkt wordt met de dierenarts om nooit onnodig antibiotica te gebruiken en continu het dierenwelzijn verder te verbeteren.

 

Betere keuze voor natuur en klimaat

De boeren zorgen ervoor dat:

 • de bodem vruchtbaar blijft, door op een goede manier het grasland te onderhouden;
 • de biodiversiteit wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door veel kruiden in hun weiland te laten groeien en minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken;
 • er minimaal 50% van het veevoer van het eigen bedrijf komt, waarmee kringlopen zo veel mogelijk worden gesloten;
 • ze groene energie inkopen, of die zelf opwekken;
 • ze de uitstoot van broeikasgassen beperken (o.a. CO2).

Ook zuivelfabrikanten voldoen aan de On the way to PlanetProof eisen voor milieu, verpakking en afval.

 

Strenge eisen, strenge controle

 • Alléén boeren die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken.
 • De melk wordt gecertificeerd als deze op duurzamere wijze is geproduceerd en daarmee voldoet aan de eisen voor voor natuur, én klimaat, én dier. Naast de boeren worden ook bewerkers, verpakkers en de handel gecontroleerd door onafhankelijke partijen.

 

Topkeurmerk

De consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt On the way to PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. Milieu Centraal nam alle keurmerken en bedrijfslogo's onder de loep. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Uiteindelijk bleken 10 keurmerken echte toppers te zijn, ook On the way to PlanetProof! De topkeurmerken stellen strenge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Ze worden goed gecontroleerd en zijn helder over wat ze doen.

 

Samen met de boeren, de supermarkten én met jou zijn we On the way to PlanetProof!

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer weten? Zie de SMK Privacyverklaring.