Groenten en fruit

Betere keuze voor natuur, klimaat, én dier

Je kunt in alle supermarkten in Nederland héél gemakkelijk een keuze maken voor duurzamere aardappelen, groenten en fruit. Let dan op het keurmerk On the way to PlanetProof. Want producten met dit keurmerk zijn duurzamer geteeld en daarmee een betere keuze voor natuur, klimaat, én dier. Waarom dat zo is? Dat lees je hier.

Betere keuze voor natuur en klimaat

De boeren en tuinders zorgen ervoor dat:

 • ze minder energie gebruiken;
 • ze de uitstoot van broeikasgassen verminderen (zoals CO2);
 • ze groene energie inkopen, of die zelf opwekken;
 • ze bloeiende kruiden- of bloemenranden rond de akkers aanleggen;
 • ze nesten en schuilplaatsen aanleggen voor vogels, bijen en andere insecten, en bijvoorbeeld voor vleermuizen en egels;
 • ze lichtvervuiling door tuinbouwkassen beperken;
 • hun verpakkingen minder restafval opleveren.

 

Zorg voor schoon water

Schoon water is natuurlijk heel belangrijk voor ons milieu. De boeren en tuinders werken daaraan mee door:

 • te voorkómen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het grondwater en in sloten en rivieren terechtkomen;
 • zo zuinig mogelijk om te gaan met water, door regenwateropvang, en waar mogelijk water te hergebruiken.

 

Zorg voor de bodem

Een gezonde en vruchtbare bodem zorgt ervoor dat groenten en fruit goed kunnen groeien. Dit bereiken boeren en tuinders door:

 • meststoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken;
 • organisch materiaal (zoals compost) in de bodem te verwerken voor een gezond en actief bodemleven;
 • het voorkómen van bodemerosie.

 

Strenge eisen, strenge controle

 • Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken.
 • Hun teelten worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze zijn geproduceerd en daarmee voldoen aan de eisen voor voor natuur, én klimaat, én dier. Naast de boeren en tuinders worden ook bewerkers, verpakkers en de handel gecontroleerd door onafhankelijke partijen.

 

Topkeurmerk

De consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt On the way to PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. Milieu Centraal nam alle keurmerken en bedrijfslogo's onder de loep. 

De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Uiteindelijk bleken 10 keurmerken echte toppers te zijn, ook On the way to PlanetProof! De topkeurmerken stellen strenge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Ze worden goed gecontroleerd en zijn helder over wat ze doen.

 

Samen met de boeren, de supermarkten én met jou zijn we On the way to PlanetProof!

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer weten? Zie de SMK Privacyverklaring.