Wat is Planetproof?

'On the way to PlanetProof' is het keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Producenten die aan strenge regels voldoen, mogen op hun producten het keurmerk afbeelden. Dan weet je zeker dat je een duurzamer product koopt.

Wat moet je doen om PlanetProof te zijn?  

Als je als tuinder of teler aardappelen, groenten of fruit verbouwt, of bloemen of bomen teelt, moet je aan een groot aantal eiden voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk On the way to PlanetProof. Het PlanetProof keurmerk laat daarmee zien dat het product duurzamer is geproduceerd. Maar wat is duurzamer? PlanetProof richt zich op vijf aandachtsgebieden:

•    Bodem, landschap & biodiversiteit
•    Water
•    Energie
•    Productie & consumptie
•    Klimaat

De tuinders, telers en verwerkers spannen zich onder meer in voor schonere lucht, vruchtbare bodem, betere waterkwaliteit en circulaire afvalverwerking en recycling. Hieronder lees je per aandachtsgebied wat telers en tuinders zoal doen.

Waarom is PlanetProof belangrijk?

Willen we met z’n allen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een duurzame wereld, dan moeten we de juiste keuzes maken. PlanetProof helpt ons te kiezen voor duurzamere producten. Bovendien geeft PlanetProof boeren en tuinders handvaten om doelgericht te werken aan een aantal Sustainable Development Goals van de United Nations

We zijn ‘on the way to PlanetProof’

Eenmaal PlanetProof, altijd PlanetProof?
De duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur. PlanetProof is een keurmerk van SMK. De Raad van Accreditatie controleert de werkwijze van het keurmerk.

Maar is dat nu nodig, weer een nieuw keurmerk?
PlanetProof is nieuw, maar geen nieuw keurmerk. PlanetProof is namelijk de vervangende naam voor het keurmerk Milieukeur. Per 1-1-2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door PlanetProof. 

Bodem, landschap & biodiversiteit

 • Aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Behouden van de vruchtbaarheid van de bodem
 • Efficiënt inzetten van meststoffen
 • Stimuleren van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Verbieden van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen 
 • Beperking van gebruik van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen 
 • Beperken lichtvervuiling door kassen

Water

 • Efficiënt watergebruik
 • Opslag en hergebruik van water
 • Schoon water: voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen afspoelen naar grond- en oppervlaktewater

Energie

 • Beperking van energieverbruik door besparing en efficiency
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen, zon en wind

Productie & Consumptie

PlanetProof richt zich op de hele keten, wat betekent dat er richtlijnen zijn voor:

 • Duurzame productie
 • Effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding
 • Voorlichting aan consumenten

Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als één van de elf topkeurmerken voor voeding.
 

Klimaat

Klimaat is voor PlanetProof van groot belang. Diverse eisen die door PlanetProof worden gesteld, zorgen ervoor dat producten minder belastend zijn voor het klimaat. Concreet voorbeeld is dat er minder uitstoot plaatsvindt van broeikasgassen.